W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim wchodzą:

 Szkoła Podstawowa Specjalna w Konstantynowie Łódzkim,

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Konstantynowie Łódzkim.

W Zespole Szkół Specjalnych organizowane są indywidualne oraz grupowe zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
w wieku do 25 roku życia.

 

Oferta szkoły:

  • kompleksowa opieka i wielospecjalistyczna pomoc
  • nauka wsparta terapią
  • zajęcia specjalistyczne
  • opieka w świetlicy szkolnej
  • klaso-pracownie, ogród szkolny, plac zabaw, teren sportowo-rekreacyjny
  • możliwość korzystania ze smacznych obiadów
  • wycieczki, imprezy okolicznościowe, przedstawienia teatralne
  • szkolne koło Caritas
  • transport do szkoły organizowany przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania ucznia