Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji jej celów i zadań. Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły.

Fundusze wydawane są między innymi na:

  • organizację imprez szkolnych, festynów, akademii
  • pomoce dydaktyczne
  • nagrody rzeczowe, dyplomy, medale
  • wydatki okolicznościowe

Dzięki pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i brania czynnego udziału w naszej działalności.

Darowizny na Radę Rodziców prosimy wpłacać w sekretariacie szkoły.

Dziękujemy za wsparcie i współpracę.