Grono pedagogiczne naszej szkoły tworzą doświadczeni nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne. Wielu z nas ukończyło studia podyplomowe, poszerzając zakres swoich kwalifikacji. Rokrocznie doskonalimy nasze umiejętności uczestnicząc
w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach tematycznych. Pozostajemy w ciągłym kontakcie z konsultantami i doradcami metodycznymi. Budujemy atmosferę zaufania i życzliwości, aby każdy nasz wychowanek mógł rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim:

Dyrektor Kobojek Marzena

Cicherska Grażyna - nauczyciel

Dobrzańska Marzena- nauczyciel

Drajling Jolanta - nauczyciel

Koba Małgorzata - nauczyciel

Krawczyk Karolina - nauczyciel

Król Iwona - nauczyciel

Krzewińska Marzena - nauczyciel

Kucner Krzysztof - nauczyciel

Łapot – Pruska Katarzyna - nauczyciel

Nadarzyński Grzegorz - nauczyciel

Napieralska Kamila - psycholog

Pacześ Aneta - nauczyciel

Pajszczyk Dominika - nauczyciel

Podsiadła Lena - logopeda

Raczyński Wiesław - nauczyciel

Skorzycka Ewelina - nauczyciel

Socha Aleksandra - nauczyciel

Szwagrzak Anna - nauczyciel

Szwedzka  Agnieszka - pedagog

Wieruszewska Małgorzata - nauczyciel

Wojasińska Emilia - nauczyciel

Ziółek - Szczerba Joanna - nauczyciel