6 grudnia zapanował w szkole szczególny klimat. Uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami obchodzili długo oczekiwane „mikołajki”. Po spotkaniach w gronach klasowych udaliśmy się na salę gimnastyczną. Tam obejrzeliśmy przedstawienie pt.  „O rybaku i złotej rybce”, rozwiązaliśmy zagadki o tematyce świątecznej i wykonaliśmy kolorowe plakaty. Dzień ten przyniósł naszym uczniom wiele radości.