Dzięki „ludziom dobrej woli” na terenie szkoły zamontowano trzy urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Sprzęt usytuowano w pobliżu placu zabaw i szkolnego boiska. Zestaw urządzeń poszerzył możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz uatrakcyjnił miejsce czynnego wypoczynku. Jest to niezwykle ważna inicjatywa ze względu na fakt, iż usprawnianie ruchowe to część rehabilitacji uczniów. Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom za bezinteresowną pomoc.