W ostatni dzień przed zimową przerwą świąteczną, czyli 21 grudnia, spotkaliśmy się na „Szkolnym Konkursie Kolęd”, którego celem było wspólne śpiewanie kolęd, pastorałek oraz świątecznych piosenek. Za przygotowanie swoich programów artystycznych dziękujemy występującym klasom i ich wychowawcom. Wszyscy uczestnicy włożyli wiele wysiłku oraz wykazali się wielką kreatywnością i inicjatywą w swoich działaniach. Wyjątkowe wrażenie zrobił występ uczniów zespołu rewalidacyjno-wychowawczego prowadzonego przez panią Małgorzatę Kobę. Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy!