W piątek (09.11.2018r.) o godzinie 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała hymn w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”. Tak uroczyście rozpoczęła się w naszej szkole akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie pod kierunkiem p. E. Uryszek i p. E. Skorzyckiej zaprezentowali doniosły montaż słowno-muzyczno-taneczny, skłaniający do wzruszenia i głębokiej refleksji. Gromkie brawa po przedstawieniu były wyrazem zrozumienia przekazywanych treści
i wysiłku włożonego w przygotowanie tej uroczystości.