Statut szkoły jest aktualizowany i po zakończeniu prac zostanie zamieszczony na stronie.

Statut szkoły jest aktualizowany i po zakończeniu prac zostanie zamieszczony na stronie.

Grono pedagogiczne naszej szkoły tworzą doświadczeni nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne. Wielu z nas ukończyło studia podyplomowe, poszerzając zakres swoich kwalifikacji. Rokrocznie doskonalimy nasze umiejętności uczestnicząc
w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach tematycznych. Pozostajemy w ciągłym kontakcie z konsultantami i doradcami metodycznymi. Budujemy atmosferę zaufania i życzliwości, aby każdy nasz wychowanek mógł rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim:

Dyrektor Kobojek Marzena

Cekan Krystian - katecheta

Cicherska Grażyna - nauczyciel

Dobrzańska Marzena- nauczyciel

Krawczyk Karolina - nauczyciel

Król Iwona - nauczyciel

Krzewińska Marzena - nauczyciel

Kucner Krzysztof - nauczyciel

Łapot – Pruska Katarzyna - nauczyciel

Nadarzyński Grzegorz - nauczyciel

Napieralska Kamila - psycholog

Nowakowska Marzena - nauczyciel

Pajszczyk Dominika - nauczyciel

Piechulska - Wołosz Monika - nauczyciel

Podsiadła Lena - logopeda

Skorzycka Ewelina - nauczyciel

Socha Aleksandra - nauczyciel

Szwagrzak Anna - nauczyciel, logopeda

Szwedzka  Agnieszka - pedagog

Uryszek Emilia - nauczyciel

Wieruszewska Małgorzata - nauczyciel

Wojasińska Emilia - nauczyciel

Ziółek - Szczerba Joanna - nauczyciel

Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji jej celów i zadań. Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły.

Fundusze wydawane są między innymi na:

  • organizację imprez szkolnych, festynów, akademii
  • pomoce dydaktyczne
  • nagrody rzeczowe, dyplomy, medale
  • wydatki okolicznościowe

Dzięki pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i brania czynnego udziału w naszej działalności.

Darowizny na Radę Rodziców prosimy wpłacać w sekretariacie szkoły.

Dziękujemy za wsparcie i współpracę.