Klasa 4-6

Higiena na co dzień- wykonaj plakat z różnych dostępnych materiałów plastycznych w formacie A3.

..........

Drodzy uczniowie stwórzcie pomnik poświęcony twojemu wybranemu bohaterowi. Narysuj, a następnie wzbogać go dowolną techniką rysunkową. Pamiętaj o kresce i zastosowaniu światło cienia.

 

Klasa 7

Wykonaj plakat pt. Jak się zachować w okresie epidemii koronawirusa?

Pracę wykonaj farbami plakatowymi na kartonie formatu A3.

..........

Wykonaj następujące zadanie

Z kolorowego papieru wytnij figury geometryczne różnej wielkości, kształtu i koloru. Przez odpowiednie ułożenie elementów zbuduj kompozycję statyczną i dynamiczną. W obu układach użyj takich samych figur, jednakowych pod względem koloru i kształtu. Wycięte elementy ułóż i naklej na karton

1.Kompozycja statyczna

2.Kompozycja dynamiczna

...........