Image Slider 1
Image Slider 2
Image Slider 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Statut szkoły jest aktualizowany i po zakończeniu prac zostanie zamieszczony na stronie.

Statut szkoły jest aktualizowany i po zakończeniu prac zostanie zamieszczony na stronie.

Grono pedagogiczne naszej szkoły tworzą doświadczeni nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne. Wielu z nas ukończyło studia podyplomowe, poszerzając zakres swoich kwalifikacji. Rokrocznie doskonalimy nasze umiejętności uczestnicząc
w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach tematycznych. Pozostajemy w ciągłym kontakcie z konsultantami i doradcami metodycznymi. Budujemy atmosferę zaufania i życzliwości, aby każdy nasz wychowanek mógł rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim:

Dyrektor Kobojek Marzena

Cekan Krystian - katecheta

Cicherska Grażyna - nauczyciel

Dobrzańska Marzena- nauczyciel

Krawczyk Karolina - nauczyciel

Król Iwona - nauczyciel

Krzewińska Marzena - nauczyciel

Kucner Krzysztof - nauczyciel

Łapot – Pruska Katarzyna - nauczyciel

Nadarzyński Grzegorz - nauczyciel

Napieralska Kamila - psycholog

Nowakowska Marzena - nauczyciel

Pajszczyk Dominika - nauczyciel

Piechulska - Wołosz Monika - nauczyciel

Podsiadła Lena - logopeda

Skorzycka Ewelina - nauczyciel

Socha Aleksandra - nauczyciel

Szwagrzak Anna - nauczyciel, logopeda

Szwedzka  Agnieszka - pedagog

Uryszek Emilia - nauczyciel

Wieruszewska Małgorzata - nauczyciel

Wojasińska Emilia - nauczyciel

Ziółek - Szczerba Joanna - nauczyciel

Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji jej celów i zadań. Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły.

Fundusze wydawane są między innymi na:

 • organizację imprez szkolnych, festynów, akademii
 • pomoce dydaktyczne
 • nagrody rzeczowe, dyplomy, medale
 • wydatki okolicznościowe

Dzięki pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i brania czynnego udziału w naszej działalności.

Darowizny na Radę Rodziców prosimy wpłacać w sekretariacie szkoły.

Dziękujemy za wsparcie i współpracę.

Jadłospis niedostępny :(

W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim wchodzą:

 Szkoła Podstawowa Specjalna w Konstantynowie Łódzkim,

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Konstantynowie Łódzkim.

W Zespole Szkół Specjalnych organizowane są indywidualne oraz grupowe zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
w wieku do 25 roku życia.

 

Oferta szkoły:

 • kompleksowa opieka i wielospecjalistyczna pomoc
 • nauka wsparta terapią
 • zajęcia specjalistyczne
 • opieka w świetlicy szkolnej
 • klaso-pracownie, ogród szkolny, plac zabaw, teren sportowo-rekreacyjny
 • możliwość korzystania ze smacznych obiadów
 • wycieczki, imprezy okolicznościowe, przedstawienia teatralne
 • szkolne koło Caritas
 • transport do szkoły organizowany przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania ucznia