Ćwiczenie 1

Wyodrębnianie słów na początku, w środku i na końcu zdania.

Prowadzący głośno i wyraźnie mówi zdanie składające się z dwóch i więcej słów. Następnie prosi

dziecko, aby powtórzyło je kilka razy. Po chwili pyta:

jakie słowo słychać na początku zdania, jakie

w środku i na końcu?

 Uczeń mówi usłyszane słowa zgodnie z poleceniem prowadzącego.

Ćwiczenie 2

Przeliczanie wyrazów w zdaniu.

Prowadzący podaje instrukcję:

słuchaj uważnie i policz ile słyszysz wyrazów w tym zdaniu:

 "dzieci piszą,

 dzieci starannie piszą,

dzieci starannie piszą zadanie domowe".

Ćwiczenie 3

Dokonywanie syntezy sylabowej.

Prowadzący wypowiada znane dziecku słowo z podziałem na sylaby, robiąc długie pauzy. W czasie

tych pauz dziecko wykonuje jakąś czynność, np. pięć klaśnięć w dłonie. Następnie prowadzący

prosi, aby odgadło jaki to jest wyraz.

Jeśli dziecko nie potrafi tego zrobić, prowadzący powtarza wyraz robiąc mniejsze przerwy między

wypowiadanymi sylabami. Odgadnięte słowo dziecko może zapisać.

Proszę by Ci uczniowie, którzy mają internet wykonali ćwiczenie ze strony: https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/na-jaka-gloske-wielkanoc/