materiał 1

Przesyłam dodatkowe materiały ! 😊
Karta pracy nr 2 : W oparciu o ilustrację opisz wygląd bociana. Korzystając z wyrazów w ramce napisz kilka zdań opisujących wygląd bociana w zeszycie.
Karta pracy nr 3 : Wytnij obrazki i połącz w pary.
Karta pracy nr 4 : Pokoloruj tyle obrazków z prawej strony, ile wskazuje liczba kropek z lewej strony.
Karta pracy nr 5 /6 : Oblicz.
Karta pracy nr 7/8 : Pisz po śladzie i samodzielnie.

materiał 2

Wykonaj dowolną techniką prace plastyczną.

matematyczne karty pracy